Yurii Yevenok

Yrii Yevenok юридичні послуги для фізичних та юридичних осіб

НБУ надав критерії для виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності

26
05-2017

Перелік критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності

(Відповідно до листа НБУ від 26.05.2017 р. N 25-0008/37888)

N Назва ознаки Зміст ознаки
1. Основний вид діяльності – оптова торгівля 1. Основний вид діяльності клієнта згідно з установчими документами – неспеціалізована оптова торгівля, та/або наявний широкий перелік зареєстрованих видів діяльності, які характеризуються окремою специфікою діяльності.
2. Клієнт найчастіше не є виробником товару, а виступає посередником, зокрема, здійснює купівлю та продаж різних груп товарів.
2. Період існування клієнта Короткий період існування (провадження діяльності), який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, квартал), для уникнення перевірок контролюючими органами.
3. Місцезнаходження 1. Місцезнаходження клієнта відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань є адресою, яка є місцем реєстрації значної кількості юридичних осіб, та/або такий суб’єкт господарювання не знаходиться за місцем державної реєстрації.
4. Офшорний статус засновника/учасника 1. Засновники клієнта є особами з місцем реєстрації у країні, що має офшорний статус, що може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього клієнта, використовуючи послуги, пов’язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).
5. Зміни в діяльності 1. Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов’язані із зміною його найменування, структури власності та керівників.
2. Наявні випадки зміни напрямів діяльності клієнта у разі придбання існуючої компанії (у тому числі зі значним обсягом кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги) з метою приховання незаконної діяльності.
3. Зміни контрагентів для виплати кредитної заборгованості за товари, роботи, послуги (переуступлення прав вимоги).
4. Зміна обслуговуючого банку безпосередньо після зміни власника та/або керівника.
6. Невідповідність ресурсів обсягам здійснюваної діяльності 1. У штаті клієнта працює одна або декілька осіб.
2. Керівником, бухгалтером та засновником клієнта є одна й та сама особа.
3. Несформований статутний капітал або мінімальний розмір капіталу, наприклад, статутний фонд клієнта не перевищує 10000 грн.
4. Обіг грошових потоків за рахунками клієнта складає мільйони гривень.
5. Мають місце випадки проведення за рахунками таких клієнтів фінансових операцій на суму, що складає мільйони гривень з призначенням “оплата за товар/послуги без ПДВ”.
6. Купівля-продаж цінних паперів, емітент яких включений до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності (“сміттєві” цінні папери) тощо.
7. “Схемні” розрахунки
8. Спільний зв’язок діяльності 1. Клієнт та декілька інших суб’єктів господарювання мають спільну адресу електронної пошти, IP-адресу, поштову адресу та/або номери контактних телефонів.
2. Такі суб’єкти господарювання можуть мати спільних керівників та довірену особу, яка проводить фінансові операції в банку.
Крім того, засновник/кінцевий бенефіціарний власник/керівник клієнта може бути одночасно засновником/кінцевим бенефіціарним власником/керівником у багатьох інших компаніях, які в тому числі обслуговуються в банку.
9 Негативна інформація 1. Наявність стосовно клієнта та/або його керівників/представників/власників щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої банком від:
– правоохоронних органів;
– Державної служби фінансового моніторингу України;
– Єдиного державного реєстру судових рішень;
– засобів масової інформації, в тому числі мережі Інтернет;
– юридичних осіб / державних органів.
10. Підроблені документи та неправдива інформація 1. Реєстрація клієнта на підставну (неіснуючу) особу.
2. За підробленими, втраченими або викраденими документами, документами померлих осіб.
3. За неіснуючою (вигаданою) адресою.
4. Наявність в установчих документах неправдивих даних про засновників і керівників клієнта.
11. “Штучне” створення статутного капіталу клієнта “Штучне” створення статутного капіталу клієнта може відбуватися внаслідок проведених “циклічних” фінансових операцій із неодноразового поступового перерахування певної суми коштів з рахунку на рахунок кола юридичних осіб з призначенням платежу “поповнення статутного капіталу”.
12. Керівник належить до соціально вразливих верств населення або є особою, яка зареєстрована на непідконтрольній Україні території 1. Призначення на посаду керівника клієнта особи:
– яка належить до соціально вразливих верств населення (студенти, пенсіонери, тимчасово непрацюючі, знаходяться в декретній відпустці тощо);
– реально існуючого громадянина із специфічним соціальним статусом (малозабезпечені тощо);
– осіб молодого (до 20 років) чи похилого віку (після 75 років);
– яка зареєстрована на непідконтрольній Україні території (зона АТО, Крим).
13. Надання права управління рахунком іншим особам 1. Надання права управління рахунком третім особам, які не пов’язані з клієнтом (не є посадовими особами, не отримують заробітної плати від нього), на підставі довіреностей.
14. Значний обсяг операцій з готівкою 1. Проведення клієнтом фінансових операцій з готівкою на мільйонні суми, що не пов’язані з основним видом діяльності клієнта, та/або проведення значної кількості операцій з використанням карткових рахунків.
15. Зовнішньоекономічні розрахунки 1. Новостворена компанія або незначний період діяльності клієнта.
2. Здійснення попередньої оплати за зовнішньоекономічними (імпортними) контрактами при наявності інформації з відкритих джерел про невиконання нерезидентом своїх зобов’язань за іншими зовнішньоекономічними договорами.
3. Проведення розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами (експортно-імпортними) на умовах передоплати, за якими не відбулася поставка товарів у визначені у таких договорах строки.

Leave a Reply